el-GRen-US
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Δράσεις 5-9: «Ανακύκλωση απορριμμάτων-Καταρτίσεις 1-5»
Κατηγορία: Κατάρτιση


 Φορέας υλοποίησης
 ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 01/01/2013-31/06/2013

Οι Δράσεις 5-9 «Ανακύκλωση απορριμμάτων-καταρτίσεις 1-5» αφορά σε πρόγραμμα 5 καταρτίσεων 100 ανέργων-ωφελουμένων, διάρκειας 130 ωρών με αντικείμενο την ανακύκλωση απορριμμάτων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις Δράσεις 5-9

To προτεινόμενο αντικείμενο κατάρτισης «Ανακύκλωση Απορριμμάτων» (συλλογή – διαλογή – συσκευασία ) αφορά την κατάρτιση 100 ανέργων – ωφελούμενων έχει διάρκεια 130 ωρών η θεωρία και η πρακτική θα υλοποιηθεί από τον συντονιστή φορέα του σχεδίου δράσης ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ στην πιστοποιημένη δομή του στην Αμαλιάδα του Δήμου Ήλιδας σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης που ορίζονται από το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) που ισχύει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να συντελέσει:
 • στην αύξηση απασχολησιμότητας ομάδας – στόχου στη τοπική αγορά εργασίας
 • στη σύνδεση κατάρτισης των ανέργων – ωφελούμενων με την ευκαιρία άμεσης απασχόλησης 
 • στην αύξηση προσαρμοστικής ικανότητας και των δυνατοτήτων απασχόλησης των ανέργων – ωφελούμενων και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την πρόληψη της ανεργίας
 • στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας καθώς και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ώστε να μειωθεί το ποσοστό των μη ενεργών γυναικών.
 • στη πρόληψη και την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρκειας συνολικά και ιδιαί¬τερα των γυναικών, οι οποίες και σε αυτό το δείκτη ανεργίας δείχνουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής έναντι των ανδρών.
 • να βοηθηθεί η ομάδα – στόχος στο να βελτιώσει τη θέση στην αγορά εργασίας. 
 • στην πρόληψη ανεργίας
 • στην είσοδο στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί ο σκοπός του προγράμματος, τέθηκαν κατά το σχεδιασμό του συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω και οι οποίοι συντελούν, ώστε οι καταρτιζόμενοι να εφοδιαστούν με απαραίτητες δεξιότητες, τα θεωρητικά εφόδια και πρακτικές εμπειρίες που θα συντελέσουν στην ένταξή σε έναν επαγγελματικό τομέα που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη, λόγω επιδείνωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί στόχοι χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς, οι δεύτεροι υποδιαιρούνται ειδικότερα, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων (τεχνογνωσία, ψυχοκινητικοί στόχοι) και στάσεων-συμπεριφορών (θυμικοί στόχοι) και αναφέρονται παρακάτω:

Γενικοί Στόχοι
 • Να προσδιορίζουν οι βασικές αρχές και έννοιες διαχείρισης του Περιβάλλοντος
 • Να προσδιορίζουν το θεσμικό πλαίσιο και φορείς διαχείρισης απορριμμάτων
 • Να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ενημερώνονται για το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης
 • Να περιγράφουν αναλυτικά μεθόδους συλλογής-διαλογής και συσκευασίας απορριμμάτων
 • Να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν διαλογή απορριμμάτων Να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα εφαρμογής σωστής μεθοδολογίας κατά τον σχεδιασμό και την λειτουργία των φάσεων ανακύκλωσης
 • Να συνειδητοποιούν την σημασία υλοποίησης και παρακολούθησης δράσεων ευαισθητοποίησης κοινού για την επιτυχία προγραμμάτων ανακύκλωσης

Ειδικοί στόχοι

Σε επίπεδο γνώσεων:
 • Να προσδιορίζουν βασικές αρχές ανακύκλωσης απορριμμάτων
 • Να περιγράφουν τύπους απορριμμάτων
 • Να γνωρίζουν βασικές μεθόδους και τεχνικές ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να γνωρίζουν βασικές μεθόδους και τεχνικές συλλογής χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να γνωρίζουν βασικές μεθόδους και τεχνικές διαλογής χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να γνωρίζουν βασικές μεθόδους και τεχνικές συσκευασίας χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να προσδιορίζουν τα προτεινόμενα συστήματα διαχείρισης για διάφορους τύπους απορριμμάτων
 • Να περιγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη χρήση του εξοπλισμού συλλογής απορριμμάτων
 • Να περιγράφουν νέες τεχνικές συλλογής απορριμμάτων 
 • Να προσδιορίζουν το περιεχόμενο του όρου «ανακύκλωση στην πηγή»

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
 • Να διακρίνουν την αλληλεπίδραση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
 • Να κατηγοριοποιούν τα στερεά απορρίμματα βάση των χημικών χαρακτηριστικών 
 • Να συλλέγουν απορρίμματα με κατάλληλη χρήση του εξοπλισμού:
 • Να μεταφορτώνουν απορρίμματα:
 • Να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους συλλογής χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους διαλογής χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους συσκευασίας χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να επιλέγουν συστήματα αποκομιδής ανακυκλώσιμων ειδών 
 • Να αποθηκεύουν ανακυκλώσιμα
 • Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν εθελοντικές δράσεις ανακύκλωσης

Σε επίπεδο στάσεων / συμπεριφορών:
 • Να συνεργάζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και δημοτικές επιχειρήσεις για την διαχείρισης απορριμμάτων ανάλογα με αρμοδιότητες των φορέων 
 • Να εξοικειώνονται με νέες τεχνικές συλλογής, διαλογής και συσκευασίας απορριμμάτων  
 • Να εξοικειωθούν με βασικές μεθόδους συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού  
 • Να εξοικειωθούν με βασικές μεθόδους διαλογής χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να εξοικειωθούν με βασικές μεθόδους συσκευασίας χαρτιού, αλουμινίου και γυαλιού 
 • Να προσαρμόζονται στα διάφορα συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων ειδών
 • Να προσαρμόζονται στα δεδομένα αγοράς κατά την διάθεση ανακυκλώσιμων ειδών 
 • Να επιδεικνύουν υπευθυνότητα κατά την οργάνωση εργασιών αποκομιδής και δρομολογίων

Με βάση τους παραπάνω στόχους οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης διαμορφώνονται ως εξής:

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ
 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  8
 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  10
 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  20
 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  18
 5 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ  10
 6 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  10
 7 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ  10
 8 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ  16
 9 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  6
 10 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  12
 11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  5
 12 ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ  5
 ΣΥΝΟΛΟ  130


Παραδοτέα των Δράσεων 5-9:
5 Καταρτίσεις (μία ανά δράση) των 20 ατόμων 130 ωρών